top of page

Hoe gaat Tjoozz om met gegevens van haar klanten/coachees en websitebezoekers?

Laatste versie: November 2018

Ik respecteer de privacy van mijn klanten, coachees en websitebezoekers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Over Tjoozz

De website www.tjoozz.com wordt beheerd door Tjoozz.  Tjoozz is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG)..

 

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer jij je online aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, het contactformulier invult, via whatsApp, de post, de telefoon, een persoonlijk gesprek, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, een sms, een offerte of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, word je gevraagd om je gegevens in te vullen of aan te leveren. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam;

  • E-mailadres;

  • Telefoonnummer;

  • Bedrijfsnaam;

  • Straat en huisnummer;

  • Woonplaats;

  • KvK-nummer.

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Je naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van informatieve/commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookacties. Dit gebeurt alleen met gegevens die verkregen zijn via het invullen van het nieuwsbrief veld op Facebook, de website of je aanvraag hiertoe per mail of telefoon. Hiervoor gebruik ik niet de gegevens die via contactformulieren bij me binnengekomen zijn.

  • Je naam, e-mailadres en telefoonnummer die jij invult in het contactformulier of een e-mail ten behoeve van een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. Deze gegevens worden opgeslagen in mijn administratie-systeem. Tot het moment jij een klant bij Tjoozz wordt, komen deze gegevens niet in mijn e-mailmarketingsysteem.

  • Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan mij te verstrekken geef je mij toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, als ik werkzaamheden ga uitvoeren of coaching voor je verzorg. Ik verwerk jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b van de AVG.

 

Met wie deel ik je persoonsgegevens?

Tjoozz versterkt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Voor mailverkeer en verwerken van gegevens gebruik ik Microsoft Office 2016

 

Laposta nieuwsbrieven
De servers van Laposta zijn gevestigd in Nederland en Duitsland. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in Nederland en Duitsland. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het SPF (Sender Policy Framework). Meer informatie over het privacybeleid van Laposta en hun doorgifte van gegevens naar Nederland en Duitsland vind je hier (Nederlandstalig).

 

Facebook
Daarnaast deel ik gegevens, die ik heb verkregen via het inschrijven voor mijn nieuwsbrief of via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik vanuit Tjoozz verwerk.

Cookies

Ik verzamel mijn gegevens niet via cookies, maar ik gebruik wel Google Analytics puur voor bezoekersaantallen op mijn website. Je laat geen gegevens achter als je op mijn website bent geweest.

Google Analytics
Omdat ik graag wil weten hoe onze bezoekers deze website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden. Mocht je niet willen dat Google je gegevens verwerkt voor Google Analytics, dan vind je hier informatie om dit in te schakelen.

 

Social media
Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van deze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Ik help je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

§ Facebook

§ LinkedIn

§ Twitter

§ Linkedin

 

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

 

Links
Op deze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.tjoozz.com. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief van Tjoozz, zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens zal ik alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan mij hebt gestuurd middels mijn contactformulier, worden binnen 1 jaar na de laatste correspondentie met jou, verwijderd.

De gegevens in het administratie-systeem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke fiscale verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door mij verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@tjoozz.com.

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Klachtenprocedure

Indien Opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen veertien dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de Opdrachtnemer.

www.tjoozz.com is een website van Tjoozz en is als volgt te bereiken:

Tjoozz

Veendijk 10

1688 WB  ZWAAG

T 06 10941803

E info@tjoozz.com

KvK 61794384

Privacy Verklaring

bottom of page